Sapa Pagi ISK- “Kekarepan”

oleh
ISKNEWS.COM

Poro sedulur, ing ngalam donyo iki ono maneko warno kekarepaning Bopo lan Biyung. Nanging biasane kekarepane wujud rong rupo.

Kapisan Bopo Biyung kang nyarujuki anake sugih Lan Pangkat, kapindho Bopo biyung kang ora nyarujuki anake sugih lan pangkat, angger biso urip kepenak.

Dene kang apik dhewe tumraping wong kang lumrah iku milih kepenak uripe jalaran sugih lan pangkat durung mesti kepenak uripe.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Bijak Bermedia Sosial"

Sarujuk :
Yaa Ibna adam,Laa Yadkhulu Jannatii illa man tawaadlo’a li adhomatii wa qotho’a nahaarohuu bi dzikrii wa kaffa nafsahuu anis syahawati min ajli…

Monggo sami nggragapi ati supoyo ora kesasar anggone tumindak…
Sugeng injang,,,sugeng makaryo,.mugi kalis ing sambikolo….Nuwuun.. (Mas Ryan)

TRENDING :  Zakiyyatul Amiroh, Semua Berawal Dari Inspirasi

KOMENTAR SEDULUR ISK :