Sapa Pagi ISK – “Ngudi Kabecikan”

oleh
sedulur ISK ISKNEWS.COM
Foto: Yuliadi Mohammad

Nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang hamurbo ing dumadi, mugi kasariro ing jiwonggo sedulur ISK ingkang kinurmatan, waradin sagung dumadi, rahayu…kalis ing sambikolo….

Monggo sedulur ISK, kito sami-sami ngudi kabecikan anggenipun lumampah wonten ing pundi kemawon, tutur boso ugi dipun jogo supoyo mboten wonten saru siku ingkang mboten ngrenani ing panggalih tiyang sanes.

Wóng iku kudu ngudi kabêcikan, jalaran kabêcikan iku sanguníng uríp. Wóng kang ora gêlêm ngudi kabêcikan iku prasasat wong kang ora apik.

TRENDING :  Khozin Kandidat Calon Ketua RTMM yang Bertekad Kembalikan Ruh DBHCHT pada Roadmap IHT

Nulada laku utama tumrape wong utama,  kepati amarsudi sudane hawa lan nepsu, Pinepsu tapa brata, tanapi ing siyang ratri, Amamangun karyenak tyasing sesama.

Lamun kahanan Kutho Kudus nembe anget amargi badhe nglampahi Pemilu Bupati lan Pemilu Gubernur, ananging pasedulurun ampun ngantos dipun cidroni amargi bedo pilihan.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Pitutur Luhur"

Mugi kito sadayo angsal ridhonipun Gusti anggenipun lelampahan tumuju datheng bebrayan bagyo harjo ingkang pinanggih, Nuwuun… (Mas Ryan)

KOMENTAR SEDULUR ISK :