Sapa Pagi ISK – ” Ojo Dumeh”

oleh
sedulur ISK

Sugeng enjing poro sedulur ISK, mugi tansah pinaringan karahayon saking gusti ingkang murbehing dumadi.

Tumindak dengsura marang sepadhan padhan,elingo yen bondho donyo kui gampang muspro mulo kui dadi menungso kudu andhap asor ojo congkak sombong lan ojo dumeh.

TRENDING :  Umbul Sarung Karya Chandra, Juarai Kompetisi Fotografi Kemendikbud

Ojo dumeh nalikane duwe njur ora eling marang asal usule awake dewe, sahinggo dadi lali marang gusti lan ngasorake tumraping manungso liyane.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Tentreming Ati"

“Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman, ugo ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka,”

TRENDING :  Kerja Bakti Bedah Rumah Kelurahan Purwosari Libatkan Elemen Masyarakat

Jumbuh karo unine bebasan, sabar iku kuncining Swarga, ateges margining kamulyan.

Sugeng makaryo mugi pinaringan sukses lahir kelawan bathin
Suwun. (Sarjoko)

KOMENTAR SEDULUR ISK :