Sapa Pagi ISK – ” Ojo Dumeh”

by
sedulur ISK isknews

Sugeng enjing poro sedulur ISK, mugi tansah pinaringan karahayon saking gusti ingkang murbehing dumadi.

Tumindak dengsura marang sepadhan padhan,elingo yen bondho donyo kui gampang muspro mulo kui dadi menungso kudu andhap asor ojo congkak sombong lan ojo dumeh.

Ojo dumeh nalikane duwe njur ora eling marang asal usule awake dewe, sahinggo dadi lali marang gusti lan ngasorake tumraping manungso liyane.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - Perjanjian tanpa Materai kuatkah di mata hukum?

“Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman, ugo ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka,”

Jumbuh karo unine bebasan, sabar iku kuncining Swarga, ateges margining kamulyan.

TRENDING :  Cerita Jiwa Wirausaha

Sugeng makaryo mugi pinaringan sukses lahir kelawan bathin
Suwun. (Sarjoko)

KOMENTAR SEDULUR ISK :