Sapa Pagi ISK – “Ojo Sumelang”

oleh
Sedulur ISK
Berakit (Foto: Yuliadi Mohammad)

Sedulur ISK ingkang kinurmatan, Kabeh wus tinakdir,sejatining manungso hamung nglampahi titah ono ing ngalam donya.

Ojo sumelang marang kuosone Gusti Ingkang hakaryo Jagad.

Kabeh manungso mesti wus dicukupi sekabehane,.dene ono kang rumongso ora cukup iku pratondho awake dewe kurung syukur.

Kabeh ngawulo marang tumindak/ prilaku awake dewe.

TRENDING :  Menjaga Keselamatan Dari Amukan Sijago Merah.

Åjå sirå wani-wani ngaku Pangéran, sênadyan kawrúhira wís tumêka “Ngadêg Sarirå Tunggal” utåwå bisa mêngêrtèni “Manunggaling Kawulå Gusti”

Pangéran Kang Måhå Kuwåså (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngêndi papan, langgêng, síng nganakaké jagad iki saisiné, dadi sêsêmbahan wóng sa-alam donyå kabèh, panêmbahan nganggo carané dhéwé-dhéwé

TRENDING :  Perayaan HUT RI Jadi Ajang Pererat Hubungan Wali Murid, Siswa dan Sekolah

Janma ingkang wus waspadeng semu sinamun ing samudana, sesadon ingadu manis

Si pengung nora nglegawa, sangsayarda deniro cacariwis, Ngandhar-andhar angendhukur, Kandhane nora kaprah,  saya elok alangka longkanganipun. Kawruhe mung ana wuwus, Wuwuse gumaib gaib,kasliring thithik tan kena. Si wasis waskitha ngalah, ngalingi marang si pingging.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Pitutur Luhur"

Wong nandur mesti bakal ngunduh, ” sopo nandur becik bakal ngunduh kamulyan,sopo nandur olo mesti bakal ciloko..

Sugeng injang sedulur ISK sedoyo,sugeng makaryo,mugi Gusti tansah ngijabahi….Nuwuun…. (Mas Ryan)

KOMENTAR SEDULUR ISK :