Sapa Pagi ISK – “Ojo Sumelang”

by
Sedulur ISK
Berakit (Foto: Yuliadi Mohammad)

Sedulur ISK ingkang kinurmatan, Kabeh wus tinakdir,sejatining manungso hamung nglampahi titah ono ing ngalam donya.

Ojo sumelang marang kuosone Gusti Ingkang hakaryo Jagad.

Kabeh manungso mesti wus dicukupi sekabehane,.dene ono kang rumongso ora cukup iku pratondho awake dewe kurung syukur.

TRENDING :  HAWAIIAN NIGHT PARTY Sambut "HappyNewYear" 2016

Kabeh ngawulo marang tumindak/ prilaku awake dewe.

Åjå sirå wani-wani ngaku Pangéran, sênadyan kawrúhira wís tumêka “Ngadêg Sarirå Tunggal” utåwå bisa mêngêrtèni “Manunggaling Kawulå Gusti”

Pangéran Kang Måhå Kuwåså (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngêndi papan, langgêng, síng nganakaké jagad iki saisiné, dadi sêsêmbahan wóng sa-alam donyå kabèh, panêmbahan nganggo carané dhéwé-dhéwé

Janma ingkang wus waspadeng semu sinamun ing samudana, sesadon ingadu manis

TRENDING :  ​Warga Tanjungrejo Deklarasikan Perang Melawan Narkoba dan Paham Radikal

Si pengung nora nglegawa, sangsayarda deniro cacariwis, Ngandhar-andhar angendhukur, Kandhane nora kaprah,  saya elok alangka longkanganipun. Kawruhe mung ana wuwus, Wuwuse gumaib gaib,kasliring thithik tan kena. Si wasis waskitha ngalah, ngalingi marang si pingging.

TRENDING :  ​Karang Taruna Kabupaten Kudus bagikan 2000 bibit Cabe

Wong nandur mesti bakal ngunduh, ” sopo nandur becik bakal ngunduh kamulyan,sopo nandur olo mesti bakal ciloko..

KOMENTAR SEDULUR ISK :