Sapa Pagi ISK – “Wong Sekti”

by
ISKNEWS.COM
Peran Prajurit Kraton (Foto YM)

Sedulur ISK, bathin kang urip iku bathin kang bisa sadar lan ngerti yen sak temene apa wae sing ana sak lumahing lan sak kurebing langit iku kabeh minangka kagunganipun dalem Gusti Allah.

Samono uga manungsa, manungsa iku uga mung titah sawantah, sing mbesuke bakal bali marang sing nitahake, mula yen wus ngerti marang brang sing kaya mangkene ati iku kudu di uripake kanthi ngedohi saliring hawa nafsu lan kesrakhan, umuk, jail methakil lan sak piturute.

Kabeh iku sing jenenge meper hawa nafsu, terus ati iku bisa luwih urip yen to terus terusan kelingan marang sing gawe urip.

TRENDING :  Ajak Rekaman Gratis, Kudus Indienesia Buka Audisi Grup Band

Mula puji dzikir aja nganti kendat saka jeroning ati, sing sopo bisa ngelakoni iki atine bakal padang terawangan, donya rasane ra ono ajine,  nyang ati mung tansah kelulut kepencut marang keagungane sing moho kuwasa.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK – “Kartini Day”

Wong kang ibarate ora mempan dibedil iku biasane malah atine mati, ora ngerti sangkan paraning dumadi. Tingkah lakune tansah kasar gumedhe, ora kelingan panggonane awake tumrapping Gusti Allah.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Harapan"

KOMENTAR SEDULUR ISK :