Sapa Pagi ISK – “Tentreming Ati”

oleh
Rahtawu @morning (Foto: Digital Imaging by YM)

Sedulur ISK, kamulyaning urip iku mung dumunung ono ing tentreming ati.
Wong kang mung ngujo hawo napsu iku mung gawe seneng babagan hawo napsu.
Dene atine ora tentrem amargo tansah kelingan margo tumindake kang ora prayogo.

Wong iku kudu ngudi kabecikan, jalaran kabecikan iku sanguning urip.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK – “Perjalanan Kita”
TRENDING :  Sapa Pagi ISK – “Memantaskan Diri”

Wong kang ora gelem ngudi kabecikan iku prasasat setan, sing gelem ngudi kautamaning urip mesthi diadohi dedhemit.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Ngucap Syukur "

Monggo poro sedulur ISK sedoyo sami – sami sinau kautamaning urip supoyo urip kuwi biso urup…Nuwuun (Mas Ryan)

KOMENTAR SEDULUR ISK :