Sapa Pagi ISK – “Mawas Dhiri”

oleh
Nelayan di Pantai Teluk Awur Jepara (Foto : DI by Yuliadi)

Sedulur ISK,  tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh rahayu, minangka jimat paripih tumraping ngaurip, munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan ngedohake watak drengki lan daksiya marang sapepadhane.

TRENDING :  Sapa Pagi  ISK – “Hidup Bertetangga”

Sregep mawas dhiri ateges bakal weruh marang kekurangan lan cacade dhewe, saengga wusanane thukul greged ndandani murih apike.

Sedulur…. Amargo kita iki kejaba ndarbeni badan wadhag lan pancadriya, siji maneh kita uga darbe swaraning ati.

TRENDING :  Ratusan Orang Sholat Idul Fitri di Rutan Kelas IIB Kudus

Darbe kita iki ora kasat mata, ora kena ginrayang, nanging tansah ajeg elik-elik marang bebener yen lagi nandhang pletiking pakarti lan cipta ala, munggahe katuwuhan krenteg tumindak laku ngiwa.

TRENDING :  Sapa Pagi ISK - "Ojo Umuk"

Mula poma dipoma, tansah bisoa ngrungokake suara atimu, awit iku kang ngajak sak paripolahmu tumuju menyang karahayuning urip. (Mas Adi)

KOMENTAR SEDULUR ISK :